System handlowy HS., Tajemnica kodów HS – ekonomiczny „język wspólny”

Zmiany te stanowiły bezpośredni asumpt do wydania przez Komisję Europejską rozporządzenia wprowadzającego nową Wspólnotową Taryfę Celną, która weszła w życie z dniem 1 stycznia r. Część b tej zasady dotyczy mieszanek lub połączeń substancji. Co ważne, w oparciu o klasyfikację HS budowana jest tzw. Poszerza ona zakres nagłówków dotyczących określonego materiału lub substancji tak, aby obejmowały też mieszanki lub połączenia tych towarów z innymi materiałami lub substancjami. Jakie są przykłady ogólnych zasad interpretacji? Klasyfikacja powinna być ustalana zgodnie z warunkami nagłówka i powiązanymi notami wyjaśniającymi do sekcji lub działu oraz poprzez odniesienie do innych zasad interpretacji.

System handlowy HS. Opcjonalna tablica obslugi

Oto 6 zasad klasyfikacji towarów w systemie HS. Ich celem jest umożliwienie jednolitej interpretacji prawnej nomenklatury systemu HS w celu prawidłowej klasyfikacji towarów, choć w praktyce istnieją pewne rozbieżności pomiędzy krajami. GRI są stosowane w ściśle ustalonej kolejności. Oto kilka przykładów.

Uwaga: Te przykłady mają wyłącznie charakter orientacyjny. W razie wątpliwości co do tego, czy zasady GRI dotyczą danego artykułu, należy zasięgnąć opinii eksperta.

Navigation Menu

Zasada 1 Zasada 1 wyjaśnia, że tytuły sekcji, działów i poddziałów nie mają statusu prawnego. Klasyfikacja powinna być ustalana zgodnie z warunkami nagłówka i powiązanymi notami wyjaśniającymi do sekcji lub działu oraz poprzez odniesienie do innych zasad interpretacji.

Na przykład opony należą do Działu Zasada 2 Zgodnie z częścią a tej Zasady te same nagłówki dotyczą niekompletnych produktów, jeśli produkty te mają charakter kompletnego artykułu. Ponadto zgodnie z nią niezłożone produkty otrzymują ten sam nagłówek co w pełni złożone produkty. Część b tej zasady dotyczy mieszanek lub połączeń substancji.

Jak to działa?

Poszerza ona zakres nagłówków dotyczących określonego materiału lub substancji tak, aby obejmowały też mieszanki lub połączenia tych towarów z innymi materiałami lub substancjami. Jeśli wskutek zastosowania tej zasady produkty mogłyby zostać przypisane do więcej niż jednego nagłówka, należy zastosować Zasadę 3.

  • Wyszukiwarka kodów HS | ITRO Export Solutions
  • Najlepsze mozliwosci wyboru konta handlowego

Po zastosowaniu Zasady 2, część a obejmuje takie artykuły, jak meble pakowane na płasko lub inne produkty sprzedawane w formie zestawów, które niekoniecznie muszą być pełnymi zestawami. Oznacza to, że niekompletny samochód przeznaczony do renowacji zostałby nadal sklasyfikowany jako kompletny.

System handlowy HS. Kwalifikowane opcje zapasow sa znane z ich quizu

Zasada 3 Zasada 3 obowiązuje, gdy produkty mogą zostać przypisane do więcej niż jednego nagłówka. Według części a nagłówek zawierający szczegółowy opis artykułu powinien być zastosowany zamiast nagłówka zawierającego jedynie opis ogólny. Część b odnosi się do mieszanek i połączeń, w skład których wchodzą różne materiały. Zgodnie z nią artykuły te muszą być sklasyfikowane na podstawie materiału lub podzespołu, który nadaje im ich podstawowy charakter. Dlatego dobrze, aby każdy  importer z Chin  posiadał podstawową wiedzę na temat tej klasyfikacji.

Czytaj także

System HS obejmuje ok. Każda grupa oznaczona jest sześciocyfrowym kodem kod HS według uporządkowanych reguł.

System handlowy HS. Opcje strategii maja motyl

W ten sposób system HS Code zapewnia jednolitą klasyfikację towarów w przepływie międzynarodowym. HS jest jest podstawą taryf celnych dla ponad krajów.

Pomaga także zbierać dane do statystyk handlu międzynarodowego.

Co ważne, w oparciu o klasyfikację HS budowana jest tzw. Potwierdzeniem klasyfikacji taryfowej dla danego towaru może nastąpić w drodze wydania przez organ celny wiążącej informacji taryfowej WIT na wniosek zainteresowanego.

Wiadomość o zakończeniu sukcesem

Jest to decyzja administracyjna wskazująca na prawidłowy, w opinii administracji celnej, kod CN dla wnioskowanego towaru. WIT jest ważny we wszystkich krajach Unii Europejskiej przez 6 lat od daty, w której został doręczony podmiotowi, który wnioskował o jego wydanie.

System handlowy HS. Strategie handlowe FX Trends

Warto w tym miejscu wspomnieć, że z momentem wejścia w życie zmian do systemu HS, dotychczas wydane WIT stracą moc wiążącą, o ile zostały wystawione na towary, których klasyfikacja uległa zmianie. Przede wszystkim pozwalają one na usystematyzowanie produktów oraz interpretacje tego, czym tak naprawdę są.

System handlowy HS. Interaktywny broker.

Sprawa może wydawać się prosta, kiedy mówimy o drewnianych czy pluszowych zabawkach, jednak staje się bardziej skomplikowana, gdy w grę mogą wchodzić potencjalnie niebezpieczne substancje takie jak chemikalia czy broń. Pozwala to unikać opóźnień czy niezgodności prawnych wynikających z braku jednolitego sposobu interpretacji produktu.

  • Jak znaleźć odpowiedni kod HS lub HTS - Poland | Kuehne+Nagel
  • Systemy medyczne handlu w Libanie

Kolejnym niezwykle istotnym aspektem wymiany handlowej są oczywiście cła. Kody HS stanowią podstawę dla indywidualnej identyfikacji towarów, wykorzystywanych przez poszczególne kraje w procesie pobierania opłat. Składa się on z 10 cyfr, gdzie pierwszych 6 to uniwersalna numeracja HS. Pozostałe 4 cyfry są indywidualne dla Stanów Zjednoczonych. Pozwalają one na przypisanie wybranym produktom odpowiednich wartości ceł.

Czym są kody HS?

Możliwa jest sytuacja, w której niemalże identyczne produkty w jednym kraju są rozróżniane i oznaczane poprzez przykładowo dodanie jednego zera do całego kodu, a w drugim państwie towary te należą do tej samej kategorii.

W takim wypadku dobra znajomość kodów HS oraz ich indywidualnych rozszerzeń zabezpiecza strony przed niedopłatami lub niepotrzebnymi nadpłatami celnymi. Jak się za to zabrać?