Rodzaje alternatywnych systemow handlowych

Difin, Warszawa. Student ma umiejętność określania potencjalnych problemów w zakresie wdrażania nowych technologii informacyjnych na rynkach finansowych. C kompetencje społeczne 1. Z punktu widzenia praktycznego, dla spółki jest to duże ułatwienie.

Skrócony opis: Celem zajęć jest przedstawienie alternatywnych rynków instrumentów finansowych.

Efekty kształcenia A wiedza 1. Student ma wiedzę na temat alternatywnych technologicznie rynków instrumentów finansowych, w szczególności papierów wartościowych, ich handlu i emisji. Student ma pogłębioną wiedzę na temat istoty i rodzajów giełd, rozwoju rynków giełdowych. Zna rozwój giełd na ziemiach polskich w perspektywie historycznej. Student ma rozszerzoną wiedzę na temat istoty aukcji jako rynku formalnego.

Rozważane są alternatywne technologicznie rynki instrumentów finansowych, w szczególności papierów wartościowych ich handlu i emisji. Tłem do rozważań będzie tworzenie giełd w perspektywie historycznej, w tym jak dotąd mało znanej historii rynków giełdowych na ziemiach polskich, a także rozwój usług finansowych realizowanych w przestrzeni elektronicznej.

Forma Rodzaje alternatywnych systemow handlowych napisanie referatu na zadany temat.

System handlu systemem Robot 365 Trade.

Pełny opis: Zajęcia obejmują następujące tematy: 1. Giełdy - istota, funkcje i rodzaje.

Rozwój rynków giełdowych. Tworzenie giełd na ziemiach polskich.

Renko Chase Trading System Pobierz za darmo Opcje Telewizja

Zastosowania systemów komunikacyjnych i informatycznych na rynkach giełdowych. Rozwój systemów electronic finance.

IT w generowaniu alternatywnych rynków handlowych. Mechanizmy funkcjonowania giełd papierów wartościowych. Giełdy tradycyjne versus elektroniczne. Bezpośrednia oferta publiczna akcji w środowisku internetowym.

Rynki aukcyjne aukcje tradysyjne i elektroniczne. Platformy handlu elektronicznymi obligacjami.

Alternatywny system obrotu (ASO, ATS) – czym jest?

Handel walutami rynek Forex. Rozwój elektronicznych platform. Alternatywne systemy handlu innymi instrumentami finansowymi. Literatura: Dziuba D. Rynki - metody - technologie.

Codzienna strategia ryzyka Strategie handlowe TF2.

Difin, Warszawa. Dziuba D. Alternatywne System handlu RSI CCI finansowe. Wydawnictwo Nowy Dziennik, Warszawa. Literatura dodatkowa: Dziuba D.

Wydawnictwo Economicus, Szczecin.

Alternatywne rynki finansowe

Efekty uczenia się: A wiedza 1. Student ma wiedzę na temat alternatywnych technologicznie rynków instrumentów finansowych, w szczególności papierów wartościowych, ich handlu i emisji.

Student ma pogłębioną wiedzę na temat istoty i rodzajów giełd, rozwoju rynków giełdowych. Zna rozwój giełd na ziemiach polskich w perspektywie historycznej.

Bezposredni przyklad transakcji opcji Udany handel opcjami binarnymi

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat istoty aukcji jako rynku formalnego. Student ma wiedzę na temat rozwoju rynków aukcyjnych, tradycyjnych i elektronicznych.

Student ma wiedzę na temat zastosowań systemów komunikacyjnych i informatycznych na rynkach giełdowych, rozwoju systemów electronic finance, także roli IT w generowaniu alternatywnych rynków handlowych. Student zna i rozumie specyfikę alternatywnych systemów komunikacji i obrotu giełdowego ATS: Alternative Trading Systemsw tym elektronicznych sieci komunikacji i obrotu giełdowego ECN: Electronic Communication Networks.

Student ma wiedzę na temat bezpośredniej oferty publicznej akcji w środowisku internetowym.

Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. Jest to zorganizowany rynek akcji, którego poza rynkiem regulowanym prowadzi Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Aby wejść na New Connect spółka musi spełniać o wiele mniej restrykcyjne wymagania niż w przypadku wejścia na rynek główny.

Ma wiedzę o systemach zdalnej realizacji usług na rynkach finansowych. Rozumie rolę Internetu jako globalnego rynku elektronicznego. B umiejętności 1.

Handel kolnierzem poza strategia handlowa barowa

Student dysponuje umiejętnościami w zakresie analizy problemów ekonomicznych na potrzeby informatyzacji rynków finansowych. Student będzie umiał podjąć decyzje inwestycyjne, na podstawie uzyskanej wiedzy. Student ma umiejętność określania potencjalnych problemów w zakresie wdrażania nowych technologii informacyjnych na rynkach finansowych.

Student będzie rozumiał różne strategie rynkowe podmiotów na rynku finansowym. Student potrafi zidentyfikować korzyści i ograniczenia inwestycji w IT na rynkach finansowych.

Opcje udostepniania opodatkowania Belgia Glebokie mozliwosci uczenia sie handlu

Umie zidentyfikować czynniki wpływające na efektywność takich wdrożeń. Student potrafi przygotować opracowanie zadanego problemu oraz zaprezentować je na forum grupy. Współpracuje przy tworzeniu prezentacji.

C kompetencje społeczne 1. Student ma świadomość ogromnej roli, jaką na rynkach finansowych odgrywają nowe technologie informacyjne i komunikacyjne.

  • Przyspiesz handel opcji
  • "Что.
  • Alternatywne rynki finansowe - Przedmioty - Wydział MIM - Uniwersytet Warszawski - USOSweb

Student rozumie konieczność wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych we Rodzaje alternatywnych systemow handlowych instytucjach rynkowych sektora finansowego.

Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy związanej z systemami informatycznymi, które z uwagi na swój dynamiczny rozwój stwarzają coraz to nowe możliwości dla instytucji rynku finansowego.

Student będzie w stanie zrozumieć konsekwencje wpływu przemian na rynku finansowym na gospodarkę i społeczeństwo wywołanych w szczególności rozwojem nowych technologii informacyjnych.

Student potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z globalizacją rynków finansowych i wykorzystywaniem nowych technologii informacyjnych.

  • Wskazniki handlowe IG.
  • На фигурках были те же костюмы, что вчера на Ричарде и Николь.
  • Alternatywny system obrotu (ASO, ATS) - czym jest? | Rankingi

Student rozumie współzależności w ramach społeczeństwa informacyjnego. Student wykazuje dyscyplinę w terminowej realizacji wymogów zaliczeniowych.

Overview new system start page

Ukończenie zajęć zwiększa kompetencje uczestników na rynku pracy, daje im podstawy teoretyczne i analityczne z zakresu alternatywnych rynków finansowych.