Przedsiebiorstwo handlowe

Funkcje marketingowe i sprzedaży były wykonywane przez jego przedsiębiorstwo handlowe w Singapurze. Tylko jedno przedsiębiorstwo handlowe, z siedzibą w Niemczech, zgłosiło się i podjęło współpracę. Zgromadzono również dowody dotyczące pełnienia przez przedsiębiorstwo handlowe funkcji przedstawiciela. Drugi kanał sprzedaży to sieć przedstawicieli handlowych działających na terenie całego kraju. Wykorzystane informacje sprawdzono z informacjami przedłożonymi przez pewne przedsiębiorstwo handlowe w ChRL. Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język.

Przedsiebiorstwo handlowe

The functions of marketing and sales were carried out by its trader in Singapore. Zgromadzono również dowody dotyczące pełnienia przez przedsiębiorstwo handlowe funkcji przedstawiciela.

Evidence was also collected regarding the trading company performing the functions of an agent. Przedsiębiorca twierdził, że wspomniane przedsiębiorstwo handlowe w rzeczywistości działa jako oddział sprzedaży wytwórcy.

Podkategorie

The company claimed that the trading company is, in fact, the sales department of the manufacturer. Wykorzystane informacje sprawdzono z informacjami przedłożonymi przez pewne przedsiębiorstwo handlowe w ChRL. The information used was cross-checked with information submitted by one trading company in the PRC. W przypadku drugiego eksportera cała jego sprzedaż do Wspólnoty odbywała się poprzez powiązane przedsiębiorstwo handlowe w Szwajcarii. For the other exporter, all its sales to the Community are through a related trading company in Switzerland.

W takiej sytuacji należy powiadomić odpowiednio przedsiębiorstwo handlowe lub przewoźnika. In that context, the trader or carrier should be notified accordingly.

Pantech Corporation Sdn Bhd powiązane przedsiębiorstwo handlowe. Pantech Corporation Sdn Bhd related trading company. Ryzyko finansowe ponosi zatem producent, a nie przedsiębiorstwo handlowe. The financial risk therefore remains with the producer and not the trader.

Przedsiebiorstwo handlowe

Współpracujący producent dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem bezpośrednio lub poprzez powiązane przedsiębiorstwo handlowe w Szwajcarii do niezależnych klientów w Unii. The cooperating producer exported the product concerned either directly or via their related trading company in Switzerland to independent customers in the Union.

Przedsiebiorstwo handlowe

Incos s. Wymienione przedsiębiorstwo handlowe nie uzasadniło swojego wniosku i nie dostarczyło żadnych dowodów.

Przedsiebiorstwo handlowe

This trading company did not substantiate its claim or provide any evidence. Powiązane przedsiębiorstwo handlowe pobierało zapłatę, odliczało marżę i przekazywało pozostałą kwotę producentowi eksportującemu.

The related trader collected the payment, deducted a mark-up and paid the remaining amount to the exporting producer.

Strony w kategorii „Przedsiębiorstwa handlowe”

Dane dostarczone przez to przedsiębiorstwo handlowe były zgodne z danymi statystycznymi wykorzystanymi do ustalenia ceny eksportowej. Data provided by the trading company was in line with the statistical data used as the basis to establish the export price.

Przedsiebiorstwo handlowe

W roku firma została przekształcona w spółkę akcyjną. Od samego początku przedsiębiorstwo działało w branży elektrycznej, specjalizując się w handlu artykułami z tego segmentu produkowanymi w Polsce i za granicą.

  • Вагончик останавливается через каждые пять комнат.
  • Идея весьма прогрессивная, - ответил Орел.
  • Прошу прощения, - Николь прервала Арчи и обратилась ко всем: - Я не знаю, как перевести следующий цветовой рисунок.
  • Krotoszyn - Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A.

Obecnie A-T to przedsiębiorstwo z kapitałem zakładowym w wysokości niemal 6 milionów złotych, zajmujące się handlem artykułami elektrycznymi, chemii gospodarstwa domowego, farmaceutycznymi oraz zielarskimi wraz ze zdrową żywnością, suplementami diety oraz artykułami spożywczymi. Działalność handlowa Spółki jest prowadzona poprzez dwa główne kanały dystrybucji.

Różnorodny asortyment, szeroki zasięg oraz zaangażowanie, wiedza, doświadczenie i uczciwość naszych Pracowników to czynniki, które determinują nasz sukces. Krótka historia. Firma A-T powstała w roku jako własność Adama Tyrakowskiego. W roku firma została przekształcona w spółkę akcyjną.

Jeden kanał to sieć własnych punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej.