Opcje strategiczne w ksztaltowaniu strategii. Strategia marketingowa – Wikipedia, wolna encyklopedia

Strategia na poziomie jednostki operacyjnej SJB służy sterowaniu interesami i działaniami określonej, pojedynczej jednostki gospodarczej. Aby stworzyć strategię marketingową należy przede wszystkim określić tę część, która dotyczy kształtowania pola rynkowej aktywności przedsiębiorstwa. Kierując się popytem przy wyborze strategii przedsiębiorstwo musi dobrze znać klientów, którzy wchodzą w skład rynku docelowego.

Zazwyczaj są to ceny poniżej poziomuktóry firmy mogą uzasadnić kosztami produkcji.

Ponadto można wyróżnić trzy rodzaje strategii ramowej: Strategia cen wysokich - polega na wyznaczeniu relatywnego poziomu cen powyżej cen przeciętnych na danym rynku produktowym. Występuje w przypadku strategi cen prestiżowych lub zbierania śmietanki.

Opcje strategiczne w ksztaltowaniu strategii

Strategia cen neutralnych - polega na określeniu relatywnego poziomu cen danego produktu w zbliżonej wysokości do cen przeciętnych na danym rynku produktowym. Aby ta strategia przyniosła sukces przedsiębiorstwo musi wprowadzać na rynek produkt, który wyróżnia się cechami poza cenowymi od produktów konkurencyjnych.

Strategia cen niskich- polega na wyznaczeniu relatywnego poziomu cen poniżej cen przeciętnych na danym rynku produktowym.

Spis treści

Strategia ta ma na celu szybki wzrost sprzedaży produktu w fazie wprowadzenia, a także zniechęcenie konkurentów. Aby strategia niskich cen mogła odnieść sukces przedsiębiorstwo musi posiadać masowy rynek zbytua produkt wprowadzany na rynek musi być produktem standardowym, posiadającym substytuty A.

Czubałas.

Czesław Mazur - Strategia TX4

Istnieje również ryzyko uznania przez klientów taniego towaru za towar niskiej jakości, co wiąże się z zniechęceniem. Kolejny aspekt to możliwość wojny cenowej z konkurentami I. Bondoss.

Opcje strategiczne w ksztaltowaniu strategii

Strategie cen zróżnicowanych - polegającą na oferowaniu różnych cen za to samo dobro klientom. Cena produktu zależy od negocjacji z klientem Krzyżanowska MS. Każdy klient, który jest zainteresowany kupi produkt, ale nie koniecznie za taką cenę jaki inny nabywca A.

Dyhalewiczs.

Strategia marketingu masowego — proponująca jednolity program marketingowy dla całego rynku bądź określonej części, oraz strategia marketingu zróżnicowanego — proponująca poszczególnym grupom nabywców zróżnicowane programy marketingowe. Ogół strategicznych decyzji dotyczących rynku tworzy tzw. Profil ten może podlegać zmianom na skutek przemian w przedsiębiorstwie oraz poza nim.

Opcje strategiczne w ksztaltowaniu strategii

Takie działanie pozwala wytyczyć "błękitny ocean", w którym istnieje możliwość wyznaczenia miejsca dla strategii przedsiębiorstwa. Pionierstwo strategii błękitnego oceanu uwarunkowane jest zastosowaniem koncepcji innowacji w obszarze wartości wydzielającej fragment rynku dedykowany nowym produktom.

W sferze novum wartości podniesienie jakości produktu w oczach konsumenta oraz redukcja kosztów wytworzenia wchodzą w skład celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Strategia sieci innowacji - dotyczy scalania wszelkich podmiotów tj.

Menu nawigacyjne

Układy sieciowe tworzą podstawę do wykonania określonych misji gospodarczych. Strategia niszy innowacji - wykorzystywana jest przez małe i średnie przedsiębiorstwa ukierunkowane na systematyczne wytwarzanie innowacji zarówno produktowych, jak i technologicznych.

  1. Strategia cenowa – Encyklopedia Zarządzania
  2. Charakterystyka[ edytuj edytuj kod ] Jak podaje J.
  3. Strategia kooperacji Podstawowe strategie organizacji W zależności od tego, w jakiej organizacji strategia jest tworzona i wykorzystywana, można wyróżnić następujące jej rodzaje J.

Stanowi jeden z wariantów koncepcji niszy rynkowej. Powstaje ona gdy jedna z firm zyskuje przewagę rynkową nad konkurencją, dzięki wykorzystaniu nowości zabezpieczonych odpowiednimi patentami oraz unikalnymi technologiami.

Opcje strategiczne w ksztaltowaniu strategii