Nazwa procesu BSD odpowiadajaca biezacym watkom.

Wyższy wynik oznacza, że proces ma większe prawdopodobieństwo zostania wybranym przez OOM-killer. Jądra Linux przed wersją 2. Jeśli wynika to z faktu, że pamięć przeznaczona dla zadania alokującego cpuset została wyczerpany, to dozwolona pamięć odpowiada zestawowi pamięci przypisanego do tego cpuset zobacz cpuset 7. W przypadku procesów nie działających według tych zasad, jest to surowa wartość nice setpriority 2 zgodna z podaną przez jądro.

poor atsushi/ bsd wan

Jeżeli którykolwiek z parametrów jest równy -1, to odpowiadająca mu wartość nie jest zmieniana. Analogicznie, setresgid ustawia rzeczywisty identyfikator grupy GIDefektywny GID i zachowany set-group-ID bieżącego procesu i zawsze ustawia filesystem-GID na wartość efektywnego GIDz takimi samymi ograniczeniami dla procesów nieuprzywilejowanych.

Nazwa procesu BSD odpowiadajaca biezacym watkom

Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno. Uwaga: są przypadki, gdy setresuid może zawieść nawet wówczas, gdy wywołujący ma UID 0.

Jest on w większości przeznaczony tylko do odczytu, lecz niektóre pliki umożliwiają modyfikacje zmiennych jądra. Formatem jest jeden identyfikator w postaci unsigned long plus jedna wartość unsigned long dla każdego wpisu. Ostatni wpis zawiera dwa zera.

Pominięcie sprawdzenia zwrotu niepowodzenia z setresuid jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa. Od Linuksa 3.

Tworzenie i obsługa procesów czasu rzeczywistego

EINVAL Jeden lub więcej docelowych identyfikatorów użytkownika lub grupy jest nieprawidłowych w tej przestrzeni użytkownika. Pod Linuksem prototyp jest dostarczany przez glibc od wersji 2.

Nazwa procesu BSD odpowiadajaca biezacym watkom

Oryginalne, linuksowe wywołania setresuid i setresgid obsługiwały tylko bitowe identyfikatory użytkownika i grupy. Następnie w Linuksie 2.

Nazwa procesu BSD odpowiadajaca biezacym watkom

Funkcje opakowujące setresuid i setresgid biblioteki glibc obsługują te warianty wywołań w różnych wersjach jądra w sposób przezroczysty dla użytkownika. Te funkcje opakowujące w tym te dla setresuid i setresgid wykorzystują technikę opartą na sygnałach aby zapewnić, że gdy jeden wątek zmieni swe poświadczenia, wszystkie inne wątki procesu również to uczynią.

Nazwa procesu BSD odpowiadajaca biezacym watkom

Więcej szczegółów w podręczniku nptl 7. Jest zgodne z wersją 4. Ubuntu and Canonical are registered trademarks of Canonical Ltd.

Nazwa procesu BSD odpowiadajaca biezacym watkom