Modne wskazniki handlowe. Analiza spółki odzieżowej na przykładzie Prima Moda - case study - Analiza finansowa

Jak jednak efektywnie zmierzyć satysfakcję klientów odwiedzających sklepy stacjonarne? Na pierwszy rzut oka, nie wydaje się to skomplikowane. Bez wątpienia, monitorowanie jednego wybranego aspektu działalności jest niewystarczające. Co badana spółka może uzyskać dzięki inwestycji w system komputerowy klasy ERP? Nie zostawiaj ważnych decyzji przypadkowi.

Modne wskazniki handlowe

Na pierwszy rzut oka, nie wydaje się to skomplikowane. Dodatkowe kwestie do przeanalizowania mogą się pojawić w sytuacji, gdy planujemy zwiększenie sprzedaży w samym tylko sklepie internetowym, a nie w sklepach stacjonarnych.

Modne wskazniki handlowe

Pracownicy wyposażeni w odpowiednie narzędzia i oprogramowanie biznesowe będą łatwo i sprawnie śledzić wyniki sprzedaży, uwzględniając liczbę jednostek magazynowych dla konkretnej transakcji, a także kanału czy punktu sprzedaży POS. Kolejnym celem na liście punktów do realizacji może być monitorowanie wielkości sprzedaży techniką up-selling dla poszczególnych pracowników.

Jednym ze sposobów mierzenia stopnia realizacji wyznaczonego celu jest śledzenie liczby jednostek magazynowych na transakcję według pracownika lub sklepu. Gospodarka magazynowa w branży retail Jak wspomniano już wcześniej, inwestycje w zapasy to jedne z najważniejszych i największych wydatków ponoszonych w sprzedaży detalicznej.

  • Wskaźniki rentowności PRIMA MODA SA (PMA) - djrooby.pl
  • Transakcje Opcje zapasow HRB

Niekorzystny dla kondycji finansowej przedsiębiorstwa może być zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki poziom zapasów. Określenie optymalnego, właściwego stanu magazynowego towarów nie jest jednak proste.

Modne wskazniki handlowe

Wiedza na temat inwestycji w zapasy magazynowe jest niewystarczająca. Zwrot z inwestycji to jeden ze wskaźników rentowności. Nie należy go jednak mylić z zyskiem. Zysk definiuje się jako kwotę, jaka zostaje po odjęciu od przychodu wszystkich kosztów i wydatków.

Account Options

Rentowność odzwierciedla zysk, jaki przedsiębiorstwo może osiągnąć z zainwestowanego wkładu. W jaki sposób firmy handlowe w sektorze retail mogą mierzyć rentowność?

Sprzedaż w określonym przedziale czasowym to jeden ze wskaźników, jaki można wykorzystać do pomiaru rentowności. Ważną rolę w obliczeniach odgrywają dwa kluczowe wskaźniki efektywności powiązane z gospodarką magazynową.

Rotacja zapasów Monitorowanie tego wskaźnika jest podobne do śledzenia wielkości sprzedaży w danym okresie.

To pytanie często się powtarza, ale interpreta­cja wyników takiej analizy w dużym stopniu zależy również od rodzaju firmy, branży, w której działa itp.

Umożliwia jednak zebranie innego typu danych — dotyczących zwrotu z inwestycji w zapasy. Po pierwsze, w przeciwieństwie do wielkości sprzedaży w określonym przedziale czasu, dane są analizowane nie w ujęciu miesięcznym, ale rocznym.

Po drugie, brak wiedzy na temat rotacji zapasów oraz sprawnego zarządzania magazynem może firmę sporo kosztować i skutkować stratami finansowymi w postaci niesprzedanych towarów zalegających w magazynie z powodu niezrealizowanych transakcji.

Według raportu Total Retail, detaliści notują rocznie straty na poziomie 1,75 biliona dolarów spowodowane nadwyżkami i brakami magazynowymi, ale także zwrotami. Jeśli chcesz sprawdzić jaką pozycję zajmuje twoja organizacja na tle konkurencyjnych firm z branży, wykorzystaj rotację zapasów jako jeden ze wskaźników efektywności i monitoruj ją na bieżąco.

PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA

Marża brutto zwrotu z inwestycji GMROI Za pozornie skomplikowanym skrótem kryje się kolejny wskaźnik obrazujący zyskowność inwestycji w zapasy. Wartość procentowa marży wskazuje, czy firma generuje zyski. Wartość marży brutto można wykorzystać w monitorowaniu innych wskaźników efektywności oraz skorelować z pozostałymi funkcjami biznesowymi. Średni koszt zapasów oblicza się poprzez dodanie końcowego stanu zapasów dla wybranych okresów oraz podzielenie ich przez tę liczbę okresów.

10 kluczowych wskaźników wydajności dla dyrektorów i prezesów firm w branży retail

Formułę tą najlepiej przedstawić na przykładzie. Wartość należy podzielić przez 12 miesięcy, co daje w wyniku średni koszt zapasów równy USD. Wartość jest średnim kosztem zapasów będącym bazą do obliczenia marży brutto zwrotu z inwestycji GMROI. Aby zakończyć obliczenia, przyjmijmy, że marża brutto wynosi USD. Marża brutto zwrotu z inwestycji wynosi 1.

Modne wskazniki handlowe

Na drugim miejscu znalazła się orientacja na klienta-nastawienie na zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań oraz dążenie do ich zaspokojenia.

Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, warto podkreślić, że kluczowe jest nie tylko zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta, ale przede wszystkim wiedza o tym, jakie działania wdrożyć, aby osiągnąć jak najwyższy poziom zadowolenia odbiorcy.

Omówione poniżej trzy kluczowe wskaźniki efektywności zapewniają pełniejszy wgląd w doświadczenia klienta płynące z interakcji z marką oraz obszary wymagające wprowadzenia zmian.

Modne wskazniki handlowe

Zadowolenie klienta Poziom satysfakcji klienta, w przeciwieństwie do omówionych wcześniej wskaźników finansowych, sprzedażowych czy tych dotyczących zarządzania magazynem może wydawać się kwestią mniej konkretną oraz wartością trudniejszą do zmierzenia. Nie oznacza to jednak, że badań tego typu nie powinno się prowadzić w ogóle. Narzędzie NPS Net Promotor Score umożliwiające badanie lojalności klienta polega na zadaniu jednego, prostego pytania grupie odbiorców.

Za promotorów marki uważa się respondentów, którzy udzieliły odpowiedzi 8 lub 9, a więc chętnie poleciliby markę znajomym. Wartości 7 i 8 to respondenci neutralni, których nie uwzględnia się w równaniu.

Nastroje w handlu się poprawiają. Wskaźnik koniunktury wzrósł w lutym o 13,1 pkt.

Odpowiedzi na poziomie wartości 6 lub poniżej, oznaczające krytyka marki, są najczęściej udzielane przez niezadowolonych klientów, którzy dzielą się negatywnymi komentarzami na temat naszej firmy ze swoimi znajomymi. Zadanie tego typu pytania klientom korzystającym z kanału online nie jest zbyt skomplikowane. Jak jednak efektywnie zmierzyć satysfakcję klientów odwiedzających sklepy stacjonarne? Śledzenie aktywności i poziomu zadowolenia stałych klientów za pośrednictwem programu lojalnościowego jest jednym ze sposobów.

Modne wskazniki handlowe

Stały, powracający klient to zadowolony klient. Prawidłowa analiza i interpretacja wskaźników efektywności pozwala na badanie stopnia realizacji założonej strategii oraz w razie potrzeby — zdiagnozowanie koniecznych zmian procesów biznesowych, technologii czy działań promocyjnych.

Właściwa ocena i identyfikacja problemów funkcjonowania sklepów internetowych jest warunkiem koniecznym uzyskania w przyszłości przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku konsumenta. Stąd potrzeba identyfikacji kluczowych wskaźników oceny różnych obszarów funkcjonowania sklepu internetowego.

Ponadto, publikacja zawiera wskaźniki finansowe oraz wykresy prezentujące trendy występujące w spółkach handlowych w Europie i na świecie. Mamy nadzieję, że opracowanie będzie stanowić ciekawe i przydatne narzędzie analityczne. Będziemy wdzięczni za wszelkie krytyczne uwagi, które pozwolą w przyszłości jeszcze bardziej dopasować ten produkt do Państwa oczekiwań.

Zachęcamy do lektury!