Krotkie warianty strategii motyli

Innymi słowy na żądanie nabywcy, wystawca musi dostarczyć określoną ilość instrumentu bazowego po cenie wykonania opcji lub różnicę między ceną wykonania a kursem kasowym. Analogicznie, wraz ze zbliżeniem się do dnia zapadalności opcji, jej wartość czasowa maleje, by w momencie wygaśnięcia osiągnąć wartość równą zero w tedy wartość wewnętrzna decyduje o opłacalności opcji. W przypadku oczekiwanych silnych ruchów cenowych do góry, odpowiedniejszą pozycją byłoby zajęcie zwykłej długiej pozycji w opcji kupna.

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Strategia motyla — opcyjna strategia inwestycyjna polegająca na kombinacji pozycji długiej oraz pozycji krótkiej w 4 opcjach sprzedaży lub w 4 opcjach kupna.

Strategie instrumentow finansowych pochodnych

W zależności od przewidywań w zakresie zmiany ceny instrumentu bazowego stosuje się jedną z niżej wymienionych wersji tej strategii.

Długa strategia motyla long butterfly spread [ edytuj edytuj kod ] Długa strategia motyla Strategia jest stosowana w sytuacji gdy spodziewana jest stabilizacja ceny instrumentu bazowego. Strategię można skonstruować na dwa sposoby zarówno Krotkie warianty strategii motyli wykorzystaniu opcji kupna, jak i opcji sprzedaży.

Najlepszy wybor narzedzi handlowych

Opcja kupna long call butterfly spread — inwestor nabywa opcję kupna o relatywnie niskiej cenie wykonania K1, relatywnie wysokiej K3 i wystawia dwie opcje kupna o cenie wykonania K2 pomiędzy K1 i K3. Wartość K2 powinna być zbliżona do aktualnej ceny instrumentu bazowego.

Opcja sprzedaży long put butterfly spread — inwestor nabywa opcję sprzedaży o relatywnie niskiej cenie wykonania K1, relatywnie wysokiej K3 i wystawia dwie opcje sprzedaży o cenie wykonania K2 pomiędzy K1 i K3. Krótka strategia motyla short butterfly spread [ edytuj edytuj kod ] Strategia jest stosowana w sytuacji gdy spodziewana jest zmiana ceny instrumentu podstawowego.

Strategia handlowa backtesting r

Opcja kupna short call butterfly spread — inwestor wystawia opcję kupna o relatywnie niskiej cenie wykonania K1, relatywnie wysokiej K3 i kupuje dwie opcje kupna o cenie wykonania K2 pomiędzy K1 i K3. Opcja sprzedaży short put butterfly spread — inwestor wystawia opcję sprzedaży o relatywnie niskiej cenie wykonania K1, relatywnie wysokiej K3 i kupuje dwie opcje sprzedaży o cenie wykonania K2 pomiędzy K1 i K3.