Jak dzialaja opcje na akcje menedzerskie, O opcjach menedżerskich słów kilka

Opcje pozwalają uczestniczyć w korzyściach wynikających ze wzrostu wartości firmy w przypadku pierwszej oferty publicznej IPO i wprowadzenia akcji spółki na giełdę. Zgodnie z zasadami opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych, które zostały określone w art. W praktyce, jeżeli chodzi o możliwie konstrukcje programów motywacyjnych, w przypadku spółek akcyjnych polskie prawo przewiduje całą paletę możliwych do zastosowania rozwiązań prawnych. Szanowni Państwo! Z drugiej zaś strony mamy do czynienia z warunkami nierynkowymi opierającymi się na planowanym zysku, przychodzie czy też pewnych wymaganiach indywidualnych odnoszących się do poszczególnych uprawnionych.

Jak sporządzić zeznanie roczne PIT za r. W latach dziewięćdziesiątych programami nabywania akcji zaczęli być obejmowani pracownicy spółek zagranicznych prowadzących działalność w Polsce, a także pracownicy polskich spółek-córek zagranicznych korporacji.

Jak dzialaja opcje na akcje menedzerskie

W większości przypadków wówczas mieliśmy do czynienia z oferowaniem pracownikom w Polsce możliwości nabywania akcji spółek zagranicznych w ramach programów prowadzonych za granicą.

Z biegiem czasu programy opcji na akcje i podobne przestały jednak być w Polsce domeną organizacji zagranicznych i obecnie wiele polskich spółek, w tym giełdowych, oferuje wybranym grupom pracowników, w szczególności członkom kadry kierowniczej, możliwość nabywania swoich akcji.

Jak dzialaja opcje na akcje menedzerskie

Popularność tego typu programów można przypisać ich licznym zaletom. Po pierwsze, służą utożsamieniu interesów właścicieli przedsiębiorstwa akcjonariuszy z interesami kadry kierowniczej oraz ewentualnie innych grup pracowników, szczególnie tych, którzy mają realny wpływ na działalność spółki i osiągane wyniki.

Jak dzialaja opcje na akcje menedzerskie

Takie powiązanie interesów zwiększa poczucie odpowiedzialności za firmę i stanowi czynnik wysoce motywujący. Dodatkowo pracownicy mocniej identyfikują się z organizacją, dla której pracują.

Większość planów motywacyjnych opartych na przyznawaniu akcji realizowana jest w trakcie kilkuletnich okresów, a zatem aby otrzymać wypracowane świadczenie jednym z podstawowych warunków pozostaje zazwyczaj kontynuacja zatrudnienia.

Przekazanie części kapitału akcyjnego załodze stanowić może również swoiste zabezpieczenie przed ewentualnym wrogim przejęciem.

Jak dzialaja opcje na akcje menedzerskie

Poza wymienionymi powyżej, jednym z niezaprzeczalnych atutów planów opcji na akcje i podobnych pozostaje jednak, przy odpowiedniej konstrukcji programu, możliwość optymalizacji kosztów obciążeń publiczno-prawnych, tj.

W tym przypadku korzyści mogą pojawić się zarówno po stronie uczestnika nabywającego akcje w ramach programu, jak też po stronie organizującej go spółki.

Potencjalne korzyści wiążą się z jednej strony z możliwością realnego obniżenia obciążeń, z drugiej zaś z odroczeniem momentu opodatkowania aż do chwili zbycia pozyskanych w ramach programu przez uczestnika walorów.

Jak dzialaja opcje na akcje menedzerskie