IAIN Clark FX Warianty

En genel tanımıyla destinasyon imajı bireylerin bir yer hakkındaki genel algılarıdır ve bu algılar yaş, eğitim, gelir, kültür gibi bir çok faktörden etkilenmektedir. Geçmişte turistlerin destinasyon tercihleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalarda genel olarak turistlerin yaş, eğitim, kültür, gelir gibi özelliklerinin destinasyon imaj algıları üzerine etkileri incelenmiştir ancak farklı kuşakların destinasyon imaj algıları ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Elde elde verilerin analizinde betimsel istatistik, t-testi ve Anova Analizi kullanılmıştır.

Aslı ALBAYRAK Full Text Available This study has been performed on the purposed of determiningeffects of the destination image composing factors on deciding tovacation resort of Y Generation tourists IAIN Clark FX Warianty show differentcharacterists in comparison to the previous and the next generation,and making recommendations related to destination marketing for thegeneration by examining the relationship between destinationperception and structural features of Y Generation tourist.

  • best top 10 skok ride it gp ideas and get free shipping - a5a2a0dc
  • Едва они вышли из вагончика, дверь за ними закрылась.
  • Это было посреди ночи, после случая с Марией, он как раз вернулся от Большого Блока.
  • jadrovej bezpecnosti maj: Topics by djrooby.pl
  • Я хочу с мамочкой, - она поцеловала Элли в щеку.
  • Brokery opcji binarnych w USA

In this study, questionnaire technique which is one thequantitative research method, were used and questionnaire study weremade face to face with people who were determined by quotasampling method and represent the generation in Istanbul. On analysisobtained from data were used Ninjatrader zautomatyzowane strategie handlowe statistics, t-test, and Anovaanalysis.

CLARK NEST 2019

According to results of research, destination image differs fromdepending on gender, level of educaiton, also income levels ofparticipants. On the other other hand, it can be said that Y Generationtourists act at the request of seeing new places, leisure, andentertainment and are the individuals who look for quality and luxuryholiday with affordable price. Touristic purchase process is shaped by many factors.

IAIN Clark FX Warianty

One of thefactors affecting this process is image of destination. Bu çalışma, kendinden önceki ve sonraki kuşaklardan farklı özellikler gösteren Y kuşağı turistlerin tatil yerlerine karar vermeleri üzerine destinasyon imajını oluşturan faktörlerin etkisini saptamak ve Y kuşağı turistlerin yapısal özellikleri ile destinasyon algıları arasındaki ilişkiyi inceleyerek söz konusu kuşak için destinasyon pazarlamasına ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır.

IAIN Clark FX Warianty

Elde elde verilerin analizinde betimsel istatistik, t-testi ve Anova Analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre destinasyon imajı katılımcıların cinsiyetlerine, eğitim durumlarına ayrıca gelir düzeylerine göre farklılık göstermektedir.

IAIN Clark FX Warianty

Diğer yandan, Y Kuşağı turistlerinin dinlenme, eğlenme ve yeni yerler görme isteği ile hareket ettikleri, kalite ve lüks bir tatili uygun fiyata arayan bireylerden oluştuğu söylenebilir. Turistik satın alma süreci birçok faktörün etkisiyle şekillenmektedir.

Aslı ALBAYRAK Full Text Available This study has been performed on the purposed of determiningeffects of the destination image composing factors on deciding tovacation resort of Y Generation tourists who show differentcharacterists in comparison to the previous and the next generation,and making recommendations related to destination marketing for thegeneration by examining the relationship between destinationperception and structural features of Y Generation tourist. In this study, questionnaire technique which is one thequantitative research method, were used and questionnaire study weremade face to face with people who were determined by quotasampling method and represent the generation in Istanbul.

Bu süreci etkileyen faktörlerden birisi de destinasyon imajıdır. En genel tanımıyla destinasyon imajı bireylerin bir yer hakkındaki genel algılarıdır ve bu algılar yaş, eğitim, gelir, kültür gibi bir çok faktörden etkilenmektedir.

Geçmişte turistlerin destinasyon tercihleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalarda genel olarak turistlerin yaş, eğitim, kültür, gelir gibi özelliklerinin destinasyon imaj algıları üzerine etkileri incelenmiştir ancak farklı kuşakların destinasyon imaj algıları ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.

IAIN Clark FX Warianty

Bu nedenle bu çalışma sonucunda elde edilen sonuçların turizm pazarlamacılarına katkı sağlayabileceği düşünülmüştür.