Alarm handlowy MULTI KON.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, w roku powołaliśmy Regionalne Centrum Monitoringu "MTN", będące uzupełnieniem i dopełnieniem naszej oferty. Technologia cały czas rozwija się i dzięki temu systemy alarmowe, monitoring, telewizja przemysłowa, czy kamera przemysłowa, to już nie jest ten sam sprzęt, który używany był kilka lat temu. Informacje o ładunkach wybuchowych natychmiast przekazano Komendzie Głównej Policji. Nasi handlowcy czuwają nad tym, by każde złożone zamówienie zostało zrealizowane maksymalnie w ciągu 48 godzin. Jeśli branża nie zostanie wyłączona z tych przepisów, to kierowca przejeżdżający przez dany kraj będzie traktowany jak pracownik oddelegowany, a to oznacza, że będą mu przysługiwać takie same stawki wynagrodzenia czy urlopy jak osobom pracującym w danym kraju. Kamery IP oraz wideoserwery oparte na sieciach internetowych zaczęły coraz dynamiczniej wchodzić również na rynek polski.

Przepisy o delegowaniu pracowników.

Alarm handlowy MULTI KON

Kierowcy biją na alarm 44 44 Podziel się Firmy transportowe i logistyczne stracą na planowanych przez Komisję Europejską zmianach w przepisach o delegowaniu pracowników. Jeśli branża nie zostanie wyłączona z tych przepisów, to kierowca przejeżdżający przez dany kraj będzie traktowany jak pracownik oddelegowany, a to oznacza, że będą mu przysługiwać takie same stawki wynagrodzenia czy urlopy jak osobom pracującym w danym kraju. To zwiększy obowiązki administracyjne firm i wprowadzi duże zamieszanie w rozliczaniu pracy kierowców.

Alarm handlowy MULTI KON

Branża bije na alarm. Oznacza to, że zarówno pracownicy krajowi, jak i delegowani będą za taką samą pracę musieli otrzymywać identyczne wynagrodzenia.

Alarm handlowy MULTI KON

Przysługiwać im mają również takie same uprawnienia dodatkowe jak obowiązujące miejscowych. Nowe wymagania będą trudne do spełnienia przez prowadzących tego rodzaju działalność przedsiębiorców.

Alarm handlowy MULTI KON

W ciągu nawet najkrótszego okresu rozliczeniowego kierowcy bardzo często przebywają bowiem w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej na terenie, których obowiązują zupełnie różne regulacje.