X2 Rozbudowa systemu handlu zagrozeniami

Patrol lokalizuje swoje położenie za pomocą GPS i rejestruje swój ruch na mapie własnej i Centrum Nadzoru. Zatem radar nie daje obrazu wizyjnego obiektu, lecz rzutuje na ekranie punkt symbolizujący obiekt, zaś ruch punktu po ekranie kreśli drogę fizycznego ruchu obiektu. Tych wymagań ochrony nie spełni już żaden system w klasycznej organizacji w ramach obwodnicy jak na rys. System ochrony perymetrycznej nowej generacji Na rys.

W każdym układzie systemu X1 można jednocześnie stosować różne odbiorniki wideo i audio. Odbiornik Ophera jest najnowszą propozycją estetyczną i funkcjonalną firmy Bpt i jako pierwszy odbiornik z całej serii odbiorników Bpt został opracowany wyłącznie w technologii cyfrowej wideo. Odbiornik Ophera ma kolorowy monitor ciekłokrystaliczny, nie posiada klasycznej słuchawki i jest montowany w puszce o głębokości 55 mm, dostępnej w komplecie, wbudowanej w ścianę.

Przekątna monitora LCD wynosi 3,5'', zaś głębokość ekranu wystającego ze ściany wynosi zaledwie 17,5 mm. Odbiornik ten ma ,4 mm wysokości i ,8 mm szerokości. Jako jedyny odbiornik ma regulowany kąt ustawienia ekranu w zakresie od 0° do 20°, przez co może być instalowany na niższej wysokości.

Ophera posiada w komplecie plastikowe ramki w trzech kolorach biały, pomarańczowy i szaro-niebieskiktóre można dopasować do wystroju wnętrza. Odbiornik Ophera jest także kompatybilny z systemem X2 wybór X1 lub X2 odbywa się za pomocą zworki.

Odbiorniki Ophera dostępne są w dwóch wersjach: standardowej i wielolokatorskiej tzw. Wersja standardowa może być również stosowana w budynkach wielorodzinnych, w których nie ma łączności z portierem.

Odbiorniki Ophera posiadają siedem przycisków funkcyjnych, przeznaczonych do: odbierania połączenia i rozłączania rozmowy, otwierania drzwi, przełączania obrazu z kamer paneli wejściowych, sterowania np. Ophera może pracować w dwóch reżimach transmisji fonii.

X1 - cyfrowy system wideofonowy na jednej skrętce | Zabezpieczenia - czasopismo branży security

Podstawowy tryb umożliwia jednoczesne mówienie i słuchanie. Drugi tryb jest odpowiednikiem łączności walkie-talkie, w którym wciśnięcie przycisku umożliwia mówienie, zaś zwolnienie przycisku — słuchanie.

Seria Nova rys. Odbiorniki Nova mają kolorowe monitory LCD 2,5'', nie posiadają klasycznej słuchawki i są montowane w ścianie. Zatem mimo zastosowania dwóch technologii nie możemy zapewnić stałego prawdopodobieństwa wykrycia intruza na założonej odległości dla optymalnych warunków.

Radary naziemne perymetryczne Radar ang. Radio Detection and Ranging jest powszechnie znany jako mikrofalowe urządzenie wykrywające obiekty latające i określające ich położenie w przestrzeni wraz ze śledzeniem ich ruchu. Zdolność przenikania mikrofal 3— 30 GHz przez dym, mgłę, opady oraz możliwość wykrywania obiektów na ziemi tzw. Rynkowo dostępne są dwa rodzaje radarów: radary działające na falach centymetrowych, tradycyjnie zwanych mikrofalami, w zakresie częstotliwości 3—30 GHz, są najczęściej stosowane, mają zasięg 2—5 km przy górnej granicy częstotliwości i 5—10 km przy dolnej granicy częstotliwości; radary działające na falach milimetrowych w zakresie częstotliwości 30 ÷ GHz, pozwalają na uzyskanie zasięgu detekcji rzędu 1—3 km.

Oba typy radarów prezentują aktywną technologię w odróżnieniu od pasywnych kamer wizyjnych i termowizyjnych, zatem są mniej zależne od warunków zewnętrznych. Stosowane długości fal są również mniej tłumione przez opady i mgły niż o wiele krótsze fale widzialne lub podczerwień. Detekcja intruza i określenie położenia odległość, azymut za pomocą fal elektromagnetycznych mogą być realizowane na wiele sposobów.

Najprostsza jest metoda impulsowa. Powracający impuls wąskokątnej wiązki sondującej odbity od obiektu określa odległość na podstawie różnicy czasu emisji i powrotu. Kątowe położenie obracającej się anteny kierunkowej wyznacza azymut położenia obiektu. Jeżeli radar generuje wiązkę sondującą jako fazowo koherentną tzn. Zatem radar nie daje obrazu wizyjnego obiektu, lecz rzutuje na ekranie punkt symbolizujący obiekt, zaś ruch punktu po ekranie kreśli drogę fizycznego ruchu obiektu.

Cechą charakterystyczną radarów naziemnych jest możliwość szybkiego sekundowego przeszukiwania przestrzeni w zakresie ° lub w wyznaczonym sektorze z dużym prawdopodobieństwem wykrycia w ustalonych X2 Rozbudowa systemu handlu zagrozeniami zasięgu i małą liczbą fałszywych alarmów.

Nowe technologie w ochronie infrastruktury krytycznej

Radary naziemne zostały dostosowane przez swoje oprogramowanie do pracy w systemach zabezpieczeń jako aktywne czujniki dookolnej detekcji intruza współpracujące z czujnikami detekcji na granicy ogrodzenia. W przypadku sygnalizowania alarmu z danej strefy czujników radar zmienia tryb pracy na przeszukiwanie danej strefy.

Inwestowac w zloto i bitkoin

Radary naziemne z reguły posiadają zdolność naprowadzania kamer termowizyjnych lub sprzężonego zestawu tych kamer na wykryty obiekt w celu ułatwienia rozpoznania i identyfi kacji obiektu. Najbardziej spektakularne jest użycie zestawu radarowokamerowego zbudowanego na jednej platformie obrotowej lub dwóch oddzielnych dla radaru i zestawu kamerowegosprzężonych z obiektywem ustawianym automatycznie na odległość podaną przez radar. Wyposażenie radaru w odbiornik GPS umożliwia określenie pozycji radaru i naniesienie na mapie cyfrowej chronionego terenu.

Replace the Solid State Drive - HP Pavilion x2 Detachable 12-b000 Notebook - HP

Dzięki temu obiekty w polu widzenia radaru są automatycznie lokalizowane na mapie chronionego terenu. Każdy nowy obiekt w terenie będzie traktowany jako generujący alarm, dopóki operator nie zaakceptuje jego pozycji. Dzięki wyposażeniu radarów w rozbudowane oprogramowanie i technikę telekomunikacyjną radary stały się kluczowymi urządzeniami w organizacji nowej generacji systemów ochrony obszarów rozległych.

Ewolucja oprogramowania w systemach kamerowych i radarowo-kamerowych Analiza obrazów kamer wizyjnych, termowizyjnych i ekranów radarowych przez operatora przy dużej liczbie zestawów kamerowych lub radarowo-kamerowych jest trudna i mało efektywna.

Jak wykazują badania publikowane chociażby przez Akademię Monitoringu Krakówoperator w cyklu dwugodzinnym pracy może obsługiwać cztery monitory i do 16 kamer. Aktualnie do analizy obrazów w systemach ochrony są aplikowane i rozwijane od ponad 20 lat technologie widzenia komputerowego Machine Visionzwane w systemach ochrony kamerami automatycznego inteligentnego rozpoznawania obrazów lub w skrócie kamerami inteligentnymi Automatic Video Surveillance — AVS albo Intelligent Video Surveillance — IVS.

W kamerach lub dokładniej w systemach inteligentnych kamer odpowiednie oprogramowanie analizuje obraz wg kryteriów wprowadzanych przez operatora systemu. Zatem kamera sygnalizuje alarm w przypadku pojawienia się w polu widzenia zaprogramowanej sekwencji obrazu: człowiek, samochód, przedmiot itp. Drugą nie mniej ważną technologią, jeszcze słabo rozpowszechnioną, jest fuzja obrazów, np. Nałożenie na siebie dwóch obrazów pozyskanych w różnych technologiach poprawia wizualną jakość obrazu i skuteczność analizy komputerowej.

Najlepsze codzienne miejsce do wysylki Kriptovaliutos

Najnowsze doniesienia wskazują na wprowadzenie do procesu fuzji danych pozyskanych z radaru np. Poniżej przybliżymy w skrócie tę problematykę. Technologia automatycznej inteligentnej analizy obrazu Technologia detekcji ruchu Analiza ruchu Video Motion Detection — VMD była pierwszą technologią w zakresie oprogramowania mającą wspomóc operatora w analizie obrazu wizyjnego.

Automatyczna detekcja ruchu była wprowadzana równolegle z cyfryzacją obrazów i cyfrowym zapisem Digital Video Recorder — DVR. Oprogramowanie VMD jest do dzisiaj stosowane do analizy ruchu w polu widzenia kamer wizyjnych i termowizyjnych, jest również wykorzystywane w radarach.

Link binarny z bibliotekami opcjonalnie

Program VMD porównuje bieżący obraz pola widzenia kamery albo wydzielony obszar z poprzednim. Podstawą tej technologii było założenie, że każdy ruch w obszarze sceny jest interesujący dla obserwatora. Okazało się jednak, że w przestrzeni otwartej występuje wiele poruszających się obiektów gałęzie drzew, owady, liście itp.

W praktyce technologia VMD znalazła zastosowanie w przypadkach pomieszczeń zamkniętych. Porównanie systemów analizy ruchu VMD i inteligentnej analizy obrazu IVS: a obraz źródłowy; b VMD — z trudem wykrywa biekt pływający przy ruchu otoczenia; c yraźna detekcja obiektu Inteligentna analiza obrazu Intelligence Video Surveillance — IVS IVS jest komputerową analizą obrazu, w której program śledzi zmiany intensywności w obrębie poszczególnych pikseli.

Rozważane wcześniej autonomiczne układy wideofonowe X1 staną się w układzie tzw. Na rys. Możliwości rozbudowy systemu stają się nieporównywalnie większe i wynikają z ogólnych właściwości systemuktóre były obszernie omawiane w poprzednich numerach czasopisma Zabezpieczenia. Główne parametry pojemności systemu to: użytkowników, 64 główne panele wejściowe i centrale portierskie, odbiorników w każdym bloku, 4 panele wejściowe w każdym bloku.

Generacja alarmu następuje wg zaprogramowanego kryterium zmiany natężenia światła grupy pikseli lub przemieszczania się zmian. Technologia aplikowana w systemach ochrony jest gałęzią głównego nurtu badań sztucznej inteligencji Artifi cial Intelligence w problematyce widzenia maszynowego. Zastosowanie technologii IVS czyni kamerę zarówno wizyjną, jak i termalną szczególnym czujnikiem, który stosuje odpowiednie algorytmy do detekcji i śledzenia zaprogramowanego obiektu w polu widzenia kamery.

W zależności od przeznaczenia IVS może być wyposażona w algorytmy zdalnej identyfi kacji osób według szczególnych cech zachowania lub cech ubioru.

Ogólnie nazywamy je obiektami szczególnego znaczenia objętymi obowiązkiem ochrony lub obiektami infrastruktury krytycznej od ang. Wstęp Do infrastruktury krytycznej zaliczamy rozległy wachlarz obiektów o zróżnicowanej strukturze użyteczności społecznej, np.

IVS może być użyta do analizy obrazów kamer stacjonarnych i obrotowych po wykonaniu sekwencji obrotu. Może obsługiwać kamery czarno-białe, kolorowe, słabego oświetlenia oraz kamery termowizyjne.

Opcje zapasow Plan emerytalny

IVS może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w różnych warunkach atmosferycznych. Może być również wykorzystana w różnych scenariuszach bezpieczeństwa, np.

System monitoringu kamerowego wyposażony w IVS spełnia wymagania systemu zabezpieczeń w bardzo szerokim zakresie. W odniesieniu do obiektów infrastruktury krytycznej technologia IVS może być włączona w system ochrony perymetrycznej w kamerach indywidualnych lub w zestawie kamerowym wizyjna i termowizyjnajak również w systemach monitoringu, ruchu osobowego w terminalach, na dworcach, stadionach, w miastach itp.

  • Opcje na zywo w Indiach
  • Они намереваются взять меня с собой".

Kamery wyposażone w technologię IVS mogą być włączone w dowolny system zabezpieczeń w integracji z systemem czujnikowym czy kontroli dostępu. System IVS w istotnym stopniu wyręcza w pracy operatora, ponadto podnosi skuteczność monitoringu kamerowego i generuje małą liczbę fałszywych alarmów. Zdecydowanie inaczej defi niuje się kryteria i pojęcia detekcji, rozpoznania i identyfi kacji w systemach inteligentnej automatycznej analizy obrazów — IVS. W tym przypadku obowiązuje tzw.

Ponadto przyjmuje się, że stojący człowiek ma wymiary 1,8 m wysokości i 0,5 m szerokości. Podobnie określamy kryterium: rozpoznania: 14,4 na 4 piksele na ekranie; identyfikacji: 28,8 na 8 pikseli na ekranie.

Nowe technologie w ochronie infrastruktury krytycznej | Zabezpieczenia - czasopismo branży security

Graficzne przedstawienie powyższych wyliczeń obrazuje rys. W przypadku automatycznej analizy obrazu kryteria rozpoznania określa się jako: detekcję — oznacza to wykrycie obecności obiektu w polu widzenia jest lub nie ma ; rozpoznanie — oznacza to określenie rodzaju obiektu w sensie zwierzę, człowiek, samochód; identyfi kacja — ma tutaj wojskowe znaczenie: swój czy obcy, w praktyce cywilnej oznacza możliwość określenia np.

Kryteria detekcji, rozpoznania i identyfi kacji w analizie obrazu przez człowieka góra i przy automatycznej analizie komputerowej dół — analiza automatyczna na przykładzie kamery termowizyjnej wg prospektu firmy FLIR Oczywiste jest, że obraz człowieka odwzorowany na matrycy zobrazowania kamery zależy od pola obserwacji, które z kolei jest funkcją parametrów obiektywu i odległości.

Zdolność automatycznego rozpoznawania obrazu w funkcji odległości podaje się w formie znormalizowanych nomogramów jak na rys. Z liczby pikseli na 0,75 metra dla danej odległości oblicza się liczbę pikseli na metr i na człowieka, skąd wynika zdolność detekcji, rozpoznania, identyfi kacji w funkcji odległości jak na rys.

Nomogram bolometrycznej kamery termowizyjnej z matrycą x pikseli wymiar piksela 38 μm Rys. Schemat procesu fuzji nakładania obrazów pozyskanych z kamer różnych technologii W praktyce jednak należy uwzględnić warunki atmosferyczne tłumienieuwarunkowania kontrastu obrazu i tła.

X1 - cyfrowy system wideofonowy na jednej skrętce

Dla kamer wizyjnych oznacza to oświetlenie i współczynnik odbicia światła obrazu i tła, a dla kamer termowizyjnych to różnica temperatury obrazu i tła. Zatem analizę parametrów konkretnej kamery, podawanych zwykle dla warunków optymalnych, należy odnieść do spodziewanych parametrów w warunkach ekstremalnych. Fuzja obrazów Jednoczesne pozyskanie obrazu z kamer różnej technologii, np.

Opaski FB Bollinger.

Ale w rozdzielnej technologii przetwarzania obrazu otrzymujemy obrazy na różnych monitorach z wadami właściwymi każdej technologii, np. Technologia fuzji, czyli nałożenie obu obrazów z kamer różnych technologii i prezentacja wynikowego obrazu na jednym ekranie, poprawia jakość obrazu, niwelując słabsze strony łączonych technologii, oraz zwiększa efektywność i komfort pracy operatora [6.

Na rys. Najbardziej wyrazisty jest efekt sygnatury na rysunku 7d, otrzymany w wyniku analizy linii poziomej przecinającej obraz. Analiza linii pokazuje, że największy kontrast obiektu względem otoczenia daje obraz otrzymany w wyniku fuzji. Zatem obraz łączny poddany procesowi komputerowej analizy IVS istotnie zwiększa prawdopodobieństwo właściwego rozpoznania obrazu.

System wizyjny odwzorowuje kształt obiektu na ekranie, podczas gdy radar podaje odległość, azymut lokalizuje na mapie oraz kierunek ruchu i prędkość. Posiadając kształt obiektu i odległość, można określić przekrój obiektu w pionie i poziomie w celu jego klasyfi kacji. Wykrywany obiekt jest prowadzony radarem z takim sterowaniem pola widzenia kamer, aby utrzymać obiekt w środku pola widzenia, co umożliwia ciągłą weryfi kację identyfi kacji obiektu.

W całym procesie śledzenia ruchu obiektu algorytm automatycznego rozpoznania dokonuje ciągłej korelacji wymiarów obiektu, odległości i szybkości. Fotografi czna prezentacja wyników fuzji obrazów z dwóch kamer: a obraz kamery wizyjnej, b obraz kamery LWiR, c obraz wynikowy fuzji, d sygnatury pojedynczych brazów i złożonego obrazu Fuzja danych trzech sensorów — kamer wizyjnych i termowizyjnej oraz radaru — daje najbardziej wiarygodne i skuteczne wyniki automatycznej detekcji, rozpoznania i identyfi kacji obiektu w systemach ochrony.

Ewolucja teletransmisji w systemach ochrony Wiele systemów ochrony oferowanych zwłaszcza przez duże firmy bazuje na własnych wewnątrzsystemowych protokołach transmisji i dedykowanych sterownikach.

Systemy takie nazywamy zamkniętymi z uwagi na trudności z dołączeniem urządzeń innych fi rm. Ale zagrożenia terrorystyczne, zwłaszcza w odniesieniu do obiektów infrastruktury krytycznej, wymagają integracji nie tylko samych technicznych systemów ochrony, takich jak SSWiN, SKD, telewizja dozorowa, systemy perymetryczne, ochrona fi zyczna, ale i zapewnienia wymiany informacji, w tym obrazowej, ze sztabem zarządzania bezpieczeństwem i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Ponadto obserwujemy istotny wzrost informatyzacji systemów ochrony. Między innymi stąd wynika dążenie do budowy technicznych systemów ochrony na bazie profesjonalnych teleinformatycznych systemów spełniających wymagania telekomunikacji wewnątrzsystemowej, coraz bardziej zinformatyzowanych systemów i wymagania otwartej telekomunikacji w ramach organizacji zarządzania bezpieczeństwem.

  1. Но мне они сообщили, что извлекли из меня более тысячи здоровых яйцеклеток.

Protokół internetowy IP implementowany w sieci Ethernet głównie światłowodowej i sieciowe elementy systemu zwłaszcza urządzenia inteligentnej analizy obrazu tworzą obecnie sieciocentryczne inteligentne systemy teletransmisyjne, które są bazą nowej generacji zintegrowanych systemów ochrony.

Ewolucja analogowej CCTV do sieciowej telewizji z automatyczną analizą obrazów Najbardziej spektakularny przykład ewolucji technologii teletransmisji w systemach ochrony można przedstawić na przykładzie ewolucji transmisji od telewizji analogowej do cyfrowych inteligentnych systemów wizyjnych. Typowy system telewizji analogowej to kamera połączona z monitorem kablem koncentrycznym przez krosownicę multiplekser z zapisem kasetowym.

Ewolucję systemów bezpieczeństwa, w tym telewizji dozorowej, stymuluje stopniowe przenikanie technologii informatycznych do przemysłu security. Istotny wpływ na informatyzację systemów ochrony wywarły: cyfryzacja i cyfrowe przetwarzanie obrazu umożliwiły kompresję obrazu, cyfrową transmisję i cyfrowe odtwarzanieadaptacja technologii widzenia komputerowego umożliwiła automatyzację analizy i fuzji obrazówadaptacja sieci teleinformatycznych z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem sieciowym stworzyła otwartą sieć integrującą systemy ochrony.

Informatyzacja przeniknęła nie tylko do systemów, ale i do poszczególnych urządzeń.