Przyszla strategia handlowa.

Szablon planu do pobrania. Warto zapamiętać, że strategia marketingowa nie jest strategią komunikacyjną.

Przyszla strategia handlowa

W trakcie konferencji dokonano przeglądu polityki handlowej i przedstawiono założenia nowej strategii UE. Nowa strategia w zakresie handlu potrzebna jest z uwagi na zdezaktualizowanie się poprzednio uchwalonej strategii z r. W czasie konferencji, zwracano uwagę na to, że handel międzynarodowy powinien być instrumentem wspomagającym działania w zakresie ochrony środowiska i digitalizacji gospodarki.

Obecnie, postępuje rozwój gospodarki elektronicznej — jest on większy niż przed pandemią koronawirusa.

Przyszla strategia handlowa

W podsumowaniu zgodzono się, że przyszła strategia handlowa powinna stanowić zbiór konkretnych rozwiązań wychodzących na przeciw Przyszla strategia handlowa przedsiębiorców w zakresie strategii wsparcia, która powinna zawierać silny komponent dotyczący MŚP, jako bardzo istotnego sektora w celu osiągnięcia większego zaangażowania MŚP w eksporcie, choć jednak wiele powiedziano na temat potrzeby wsparcia eksportu MŚP, nadal mało jest konkretnych pomysłów i rozwiązań.

Także niezmiernie ważne jest uwzględnienie elementu ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Jeśli chcemy wzmacniać wzrost gospodarczy krajów UE nie wystarczy wzmacniać handlu wewnętrznego, powinno się rozwijać handel międzynarodowy.

Przyszla strategia handlowa

Istnieje potrzeba koordynacji w ramach KE, by elementy handlu zewnętrznego były zintegrowane z elementami zielonego ładu i transformacji cyfrowej. Publikacja nowej strategii UE w handlu międzynarodowym przewidziana jest na luty r.

Przyszla strategia handlowa

Ważne informacje:.