Oprogramowanie opcji Udostepnij opcje, Udostępnianie zawartości na komputerze Mac

Dodawanie osoby ze swoich kontaktów i tworzenie dla niej konta tylko do udostępniania: Na liście po lewej zaznacz Kontakty, na liście po prawej zaznacz nazwisko, kliknij w Wybierz, utwórz hasło, a następnie kliknij w Utwórz konto. W tym celu wykorzystywane są łącza i wiadomości e-mail. W wyświetlonym oknie podręcznym zaznacz pola wyboru obok grupy lub grup, którym chcesz udostępnić element. Po wybraniu tej opcji archiwum katalogu nadrzędnego automatycznie pojawi się w tym samym folderze, czekając na zmianę jego nazwy.

Udostępnianie elementów publicznych Zasoby dodawane do portalu i publikowane w portalu są domyślnie dostępne tylko dla bieżącego użytkownika.

Portal for ArcGIS

Mapy, aplikacje i dane nie są dostępne dla innych. Na przykład: elementy te nie są wyświetlane w wynikach wyszukiwania i nie są częścią żadnej grupy. W zależności od posiadanych uprawnień udostępniania elementy można udostępniać innym osobom.

Istnieje klika opcji udostępniania elementów: Twoja instytucja — aby zapewnić dostęp do elementu jedynie członkom portalu, możesz udostępnić go tylko w obrębie danej instytucji. Członkowie muszą podać prawidłowe poświadczenia portalu, by uzyskać dostęp do elementu. Wszyscy publicznie — udostępnienie elementu wszystkim powoduje zmianę statusu elementu na publiczny, dlatego każda osoba dysponująca dostępem do witryny internetowej portalu może wyszukać ten element i z niego skorzystać, a właściciele grup mogą dodać go do zasobów grupy.

Jeśli element to warstwa obiektowa, dowolna osoba może wyeksportować dane z tej warstwy, używając aplikacji klienckich innych niż portal. Grupy, do których należysz — Jeśli jesteś członkiem grupy, możesz udostępnić element tej grupie. Udostępnianie elementów określonym grupom sprawia, że dostęp do nich ma jedynie wąskie grono osób. Członkowie muszą podać prawidłowe poświadczenia portalu i należeć do określonej grupy, by uzyskać dostęp do elementu.

Twoja instytucja i grupa — udostępnienie elementów instytucji i grupie zapewnia dostęp do nich tylko członkom danej instytucji. Ponadto element jest wyróżniany jako zasób przeznaczony dla konkretnej grupy. Wszyscy i grupa — aby udostępnić tematyczne zasoby wybranej Oprogramowanie opcji Udostepnij opcje użytkowników lub zorganizować swoje zasoby w zbiory elementów, ale jednocześnie zezwolić na dostęp do elementu wszystkim, można udostępnić element grupie i wszystkim.

Ten tryb jest szczególnie zalecany w przypadku wąskich grup Oprogramowanie opcji Udostepnij opcje, w których członkowie korzystają z określonych zasobów wykorzystywanych przy współpracy i wymianie.

Na przykład, dla straży pożarnej produkującej mapy przeciwpożarowe, ważne jest, aby odbiorcy znaleźli te mapy i wyświetlili je, ale jednocześnie członkowie grupy straży pożarnej powinni używać tych map jako szablonów do tworzenia własnych, lokalnych wersji.

Użytkownik może także udostępniać elementy publiczne, których nie jest właścicielem. W tym celu wykorzystywane są łącza i wiadomości e-mail. Jeżeli użytkownik jest właścicielem grupy, może udostępniać publiczne elementy swojej grupie.

Facebook Live z opcją udostępniania ekranu poprzez aplikację

W poniższych sekcjach objaśniono, jak udostępniać elementy. Udostępnianie elementów w instytucji Udostępnienie elementu w instytucji zapewnia do niego dostęp wszystkim jej członkom. Element nie jest jednak dostępny dla użytkowników spoza tej instytucji którzy mają dostęp do witryny instytucji.

Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do udostępniania zasobów w instytucji.

Jak współdzielić pulpit i program?

W górnej części witryny kliknij opcję Zasoby. Na karcie Moje zasoby zaznacz pole obok tytułu elementu lub elementów, które chcesz udostępnić, a następnie kliknij opcję Udostępnij. W oknie Udostępnianie wybierz opcję Instytucja i kliknij Zapisz. Udostępnianie elementów w grupie Mając odpowiednie uprawnienia możesz zachować element jako połowicznie prywatny, udostępniając go jedynie grupie lub grupom, do których należysz bieżący użytkownik.

Udostępnienie elementu w grupie oznacza zezwolenie na dostęp członków grupy do niego. Elementy można udostępniać grupom, których jest się właścicielem lub którymi się zarządza, a także grupom, do których się należy, a które zezwalają na dodawanie zasobów.

Używanie menu udostępniania na Macu

Właściciele i menedżerowie grup mogą również udostępniać grupom wszystkie te elementy, które zostały udostępnione instytucji lub wszystkim użytkownikom. W niektórych grupach inni członkowie grupy mogą także aktualizować udostępniane elementy.

W jaki sposob handel opcji

Po udostępnieniu elementu grupie udostępnionych aktualizacji pozostajesz właścicielem tego elementu. Inni członkowie grupy mogą aktualizować element, łącznie ze zmianą jego szczegółów lub aktualizowaniem zawartości.

Umożliwienie innym członkom grupy aktualizowania udostępnionego elementu jest użyteczne w wielu sytuacjach.

Udostępnianie plików przez sieć w systemie Windows 10

Ta funkcja umożliwia np. Wskazówka: Czasami konieczne jest skonfigurowanie hostowanej warstwy obiektowej jako widocznej dla wszystkich użytkowników, a także zezwolenie grupie edytorów na edytowanie warstwy.

Opcje handlowe API.

Aby to zrobić, możesz utworzyć widok warstwy obiektowej z poziomu hostowanej warstwy obiektowej. Następnie włącz opcję edycji dla hostowanej warstwy obiektowej i udostępnij ją grupie, której członkowie mają mieć możliwość edycji warstwy. Na koniec udostępnij wszystkim widok hostowanej warstwy obiektowej. Jeśli korzystasz z wersji Kliknij polecenie Udostępnij. Jeśli należysz do grupy z włączoną możliwością aktualizacji elementumasz do wyboru opcje Dostęp oraz Funkcje udostępniania i aktualizacji.

Co to jest funkcja udostępniania Windows 10 i jak jej używać?

Jeśli nie należysz do tej grupy, masz tylko opcję Dostęp. Kliknij opcję Dostęp, aby zobaczyć listę grup, dla których nie włączono możliwości aktualizacji elementów. Po wybraniu tej opcji inni członkowie grupy mogą uzyskiwać dostęp do udostępnionego elementu. Kliknij opcję Dostęp i możliwość aktualizacji, jeśli jest dostępna, aby zobaczyć listę grup z włączoną możliwością aktualizacji elementów.

Udostępnianie zawartości podczas spotkania w aplikacji Teams

Po wybraniu tej opcji członkowie grupy mogą aktualizować udostępniony element. W wyświetlonym oknie podręcznym zaznacz pola wyboru obok grupy lub grup, którym chcesz udostępnić element. Notatka: Jeśli w poprzednim etapie wybrano opcję Oprogramowanie opcji Udostepnij opcje, zostaną wyświetlone tylko grupy utworzone bez możliwości aktualizacji elementów.

Jeśli w poprzednim etapie wybrano opcję Dostęp i możliwość aktualizacji, zostaną wymienione tylko grupy utworzone z możliwością aktualizacji.

Keno - Konfiguracja falownika HUAWEI za pomocą aplikacji FusionSolar

W oknie Udostępnianie kliknij opcję Edytuj udostępnianie grupie. W oknie Udostępnianie grupowe wybierz grupy, którym chcesz udostępniać zasoby, a następnie kliknij przycisk OK. Wskazówka: Jeśli chcesz znaleźć konkretne grupy, możesz wyszukać je według nazwy lub użyć filtrów w celu zawężenia listy grup.

Możesz na przykład wybrać filtr Grupy specjalne w celu zawężenia listy do grup udostępnionych aktualizacjigrup administracyjnych lub grup skonfigurowanych na potrzeby prezentowania polecanych zasobów instytucji za pośrednictwem strony galeriistrony głównej i galerii map bazowych. Notatka: Jeśli szukasz grupy, którą zarządzasz i nie widzisz jej na liście, możesz udostępnić elementy grupie bezpośrednio z poziomu karty Zasoby na stronie Oprogramowanie opcji Udostepnij opcje.

Kliknij przycisk Dodaj element do grupy, znajdź elementy, które chcesz udostępnić grupiea następnie kliknij opcję Dodaj element dla każdego elementu do udostępnienia.

Ta opcja udostępniania grupie jest dostępna tylko dla właścicieli grup i menedżerów grup. W oknie Udostępnianie kliknij przycisk Zapisz. Wskazówka: Aby anulować udostępnianie elementów dla wszystkich wybranych grup, w sekcji Skonfiguruj udostępnianie grupowe kliknij opcję Przywróć, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Udostępnianie elementów wszystkim Udostępnienie elementu wszystkim zapewnia dostęp do niego dla wszystkich użytkowników witryny internetowej portalu.

Konfigurowanie udostępniania plików na Macu Możesz udostępniać pliki i foldery innym użytkownikom w swojej sieci. Możesz udostępniać całą zawartość swojego Maca każdemu lub pozwalać tylko wybranym użytkownikom na dostęp do niektórych folderów. Zaznacz pole wyboru Udostępnianie plików. Aby wybrać folder, który ma być udostępniany, kliknij w przycisk dodawania na dole listy udostępnianych folderów, wskaż folder, zaznacz go, a następnie kliknij w Dodaj. Automatycznie udostępniany jest folder Publiczne każdego użytkownika Maca.

Elementy udostępnione w portalu lub publicznie mogą być także dodawane do dowolnej grupy przez właściciela lub menedżera tej grupy. Aby dodać łącze lub osadzić mapę w witrynie internetowej, należy się upewnić, że jest ona ogólnodostępna.

Konfigurowanie udostępniania plików na Macu

W oknie Udostępnianie wybierz opcję Wszyscy publiczne i kliknij Zapisz. Udostępnianie elementów w instytucji lub wszystkim użytkownikom i grupie Udostępnienie elementów grupie i w instytucji zapewnia dostęp do nich tylko członkom danej instytucji. Na przykład analityk ds.

Trzy Bolsa Black Crow

Elementy te może również udostępnić grupie złożonej z innych analityków ds. Aby udostępnić tematyczne zasoby wybranej grupie użytkowników lub zorganizować swoje zasoby w zbiory elementów, ale jednocześnie zezwolić na dostęp do elementu wszystkim, można udostępnić element grupie i wszystkim.

Na przykład dla straży pożarnej produkującej mapy przeciwpożarowe, ważne jest, aby odbiorcy znaleźli te mapy i wyświetlili je, ale jednocześnie członkowie grupy straży pożarnej powinni używać tych map jako szablonów do tworzenia własnych, lokalnych wersji.

Udostępnianie elementów publicznych Możesz udostępniać elementy publiczne należące do Ciebie oraz inne, znalezione w Algorytm bitcoin Auto Trade elementy publiczne, które nie są Twoją własnością.

Na przykład mapę publiczną można udostępnić, wysyłając wiadomość e-mail z łączem lub osadzając element w witrynie internetowej lub blogu. Mapy bazowe, aplikacje i inne elementy udostępnione publicznie lub w portalu można także udostępnić własnym grupom.