Opcje akcji sa rowne

Wartość opcji[ edytuj edytuj kod ] Wartość opcji w dowolnym momencie pomiędzy chwilą jej zawarcia a momentem wygaśnięcia jest sumą jej wartości wewnętrznej ang. Zajmowanie pozycji długiej w opcjach sprzedaży jest uzasadnione gdy spodziewany jest spadek ceny instrumentu bazowego. Wyróżnia się trzy rodzaje opcji ze względu na bieżącą wartość instrumentu bazowego względem ceny wykonania opcji: In the money opcja w cenie, opcja w pieniądzu — opcja, której wykonanie jest opłacalne. W zamian za zapłaconą premię opcyjną posiadacz długiej pozycji zabezpieczył się przed wzrostem wartości instrumentu bazowego — w terminie wykonania opcji będzie mógł go zakupić po ustalonej cenie wykonania.

Poprzez opcje można: zabezpieczyć posiadane akcje przed spadkiem ich wartości, zwiększyć przychód na posiadanych akcjach, przygotować strategię, która pozwoli kupić akcje po niższej cenie, przygotować strategię, która pozwoli osiągnąć zysk w efekcie znacznej zmiany ceny instrumentu bazowego, niezależnie od kierunku tej zmiany, osiągać zyski na wzroście lub spadku ceny akcji będących instrumentem bazowym bez konieczności ponoszenia kosztów jakie towarzyszą bezpośrednim inwestycjom w akcje.

Czym jest opcja?

Opcje akcji sa rowne

Prawo to może być zrealizowane w dniu wygaśnięcia opcji opcja europejska lub w dowolnym dniu od daty zawarcia kontraktu opcyjnego do daty wygaśnięcia włącznie opcja amerykańskaew. W praktyce opcja zostaje zrealizowana, jeśli przewidywana przez nią cena jest lepsza niż cena oferowana na wolnym rynku w danym czasie. Termin wygaśnięcia oraz wartość opcji Ze względu na czas rozliczenia wyróżnia się dwie podstawowe opcje: opcje typu europejskiego- realizowane w dniu ich wygaśnięcia opcje typu amerykańskiego- realizowane mogą być w dowolnym dniu od chwili nabycia do dnia wygaśnięcia kontraktu.

Opcje akcji sa rowne

Ze względu na relację, jaka zachodzi między ceną wykonania i ceną instrumentu bazowego, wyróżnia się: opcje w cenie ang.

Ze względu na instrument bazowy opcje dzielą się na: towarowe, wystawione na: surowce mineralne, metale szlachetneprodukty rolne. Jajugas.

Opcje akcji sa rowne

Wystawca zobowiązuje się do kupna w terminie wykonania opcji instrumentu bazowego po ustalonej cenie wykonania w zamian za premię opcyjną otrzymaną od nabywcy opcji. Gdy cena rynkowa będzie wyższe niż cena wykonania, wówczas opcja nie zostanie zrealizowana, a zysk wystawcy będzie równy otrzymanej premii.

Gdy jednak cena rynkowa będzie niższa niż cena wykonania, wystawca opcji ponosi stratę, gdyż musi kupić instrument bazowy drożej niż na rynku.

Opcje akcji sa rowne

Wielkość straty jest ograniczona przez wysokość ceny wykonania opcji pomniejszonej o otrzymaną premięgdyż cena instrumentu bazowego nie może spaść poniżej zera. Zajmowanie pozycji krótkiej w opcjach sprzedaży jest zatem uzasadnione, gdy spodziewany jest wzrost cen instrumentu bazowego. Z punktu widzenia praktyka można zapytać: po co szukaćprzecież na rynku mamy ceny opcji kupna i sprzedaży zadane przez prawo popytu i podaży na rynku.

Opcje akcji sa rowne

Do handlowania tymi opcjami nie trzeba znać. To prawda, ale mając mamy dobrze opisany model cen i model rynku. Wtedy potrafimy wyceniać opcje egzotyczne i opcje tworzone na żądanie, których ceny nie są dostępne na rynku w każdej chwili, gdyż nie są to instrumenty płynne dokładniej, możemy wtedy zastosować procedury, najczęściej przybliżone, konstruowane w celu wyceny opcji egzotycznych, patrz Ponadto znajomość współczynnika zmienności jest niezbędna do konstruowania portfeli zabezpieczających.

Opcje akcji sa rowne